مقررات حریم خصوصی

سامانه بابرکت یک بستر تجاری آنلاین متعلق به شرکت سپهر معین پارسایان می باشد. شرکت سپهر معین پارسایان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاوره مدیریت و تجارت الکترونیک است و یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ نصر معین پارسایان بوده که تحت شماره 512766 و شناسه ملی 14006926519 ثبت گردیده و دفتر مرکزی آن در شهر تهران قرار دارد. در این متن منظور از «ما» و مشابه آن، و «بابرکت» شرکت سپهر معین پارسایان می باشد. اشاره به «شما» به معنی اشاره به «کاربر» می باشد چه کاربر ثبت شده و چه ثبت نشده که از سامانه بابرکت استفاده می نمایند و پذیرش این شرایط و مقررات توسط آنان، مفروض است. بابرکت بستر تجاری آنلاین است که از طریق آن هر کاربر ثبت شده ای می تواند برای برقراری و حفظ کسب و کار، صادرات و واردات با کاربران دیگر در تماس باشد. شرایط و مقررات بیان شده در این صفحه، مشخص می‌کند که چگونه از وبسایت و خدمات بابرکت استفاده کنیم و نهایتاً روابط فیمابین بابرکت و کاربران (ثبت شده و ثبت نشده) آن را تنظیم می‌کند. لطفاً شرایط و مقررات حاضر را به دقت مطالعه بفرمائید و در صورتی که برای شما قابل قبول نیست، استفاده خود از وبسایت یا خدمات بابرکت را به هر نحو متوقف فرمایید. با ادامه دسترسی یا استفاده از سامانه بابرکت فرض بر این است که عملاً این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن را پذیرفته‌اید. در این صورت هیچ ادعایی ناشی از استفاده مداوم شما از این وبسایت و ادعای عدم مطالعه یا عدم آگاهی شما از این مقررات و تغییرات بعدی آن مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است که این شرایط و مقررات ممکن است در هر زمان و به صلاحدید بابرکت تغییر یابد. اعمال این تغییرات، مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود. آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت ارائه شده است قابل اعمال خواهد بود. هر کاربر باید به آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت آمده است مراجعه نموده و از حقوق و تعهدات خود در برابربابرکت، کاربران دیگر و اشخاص ثالث اطمینان حاصل نماید. در هر صورت، صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت کاربر، اخرین نسخه این شرایط و مقررات قابل اعمال خواهد بود.
الف) مقررات کلی
استفاده از وبسایت و خدمات و نرم افزار و محصولات بابرکت بر اساس این شرایط و مقررات و همچنین مقررات و سیاستهای دیگر وبسایت است که بر روی وبسایت منتشر می شود. این شرایط و مقررات مشخص می نماید که بابرکت و سرویس‌های آن چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت روابط فیمابین بابرکت و کاربران (ثبت شده و یا استفاده کنندگان / بازدیدکنندگان ثبت نشده) آن را تنظیم می‌نماید و در هر دعوی ناشی از این موارد، باید مدنظر قرار گرفته و حاکم گردد. به درخواست شما، بابرکت شما را به عضویت سامانه آنلاین خود (یعنی وبسایت بابرکت) در می‌آورد و استفاده شما از این وبسایت و هرگونه خدمات آن براساس این شرایط و مقررات خواهد بود. بابرکت تحت هیچ عنوان شریک قراردادی در قراردادهای شما با مشتریانتان که از طریق سامانه آنلاین ما پیدا نموده اید نمی شود، مگر اینکه صراحتاً توسط بابرکت از طریق خدمات خود مقرر شده باشد. شرایط و مقررات کلی شما تحت هیچ شرایطی، حتی اگر صراحتاً با آنها مخالفت نکرده باشیم، جزوی از قرارداد منعقده با ما یا ثبت نام انجام شده نزد ما نخواهد بود، مگر اینکه ما صراحتاً و کتباً با شرایط و مقررات شما موافقت نموده باشیم. شما موافقت می‌نمایید که تنها در راستای فعالیتهای مستقل تجاری و حرفه‌ای خود، اقدام به ثبت نام و فروشگاه به عنوان کاربر یا عضو در سامانه می نمایید. بابرکت کاربران خود را مجبور به استفاده از خدمات بابرکت از طریق سامانه آنلاین خود نمی کند و کاربران برای انتخاب خدمات، از آزادی کامل برخوردار می باشند. بابرکت می تواند به اختیار خود و حسب مورد هرگونه ارتباط با شما را به اشخاص ثالث، شرکت‌های گروه، شرکت‌های تابعه و فرعی منتقل نماید. چنانچه به نمایندگی از شرکت یا شخص حقوقی اقدام به قبول این شرایط و مقررات می نمایید، تضمین و تعهد می نمایید که دارای اختیارات لازم برای ایجاد تعهد برای شرکت یا شخص حقوقی مزبور در خصوص این شرایط و مقررات می باشید. به هر حال، در صورت عدم وجود این اختیار، این بدین معنی نیست که شرکت یا شخص حقوقی تابع این شرایط و مقررات نباشند. با استفاده از بابرکت و خدمات آن، شما چه نزد بابرکت ثبت نام کرده یا نکرده باشید، موافقت می نمایید که شرایط و مقررات را رعایت نمایید. مضافاً، با استفاده از قسمتی از، یا تمام خدمات بابرکت ، شما موافقت می نمایید که هرگونه دستورالعمل های قابل اجرا برای خدمات مندرج در وبسایت که ممکن است در هر زمان توسط و به صلاحدید بابرکت تغییر یابد را رعایت نمایید. 
ب) تغییر شرایط و مقررات
حق هرگونه تغییر و تکمیل این شرایط و مقررات در هر زمان برای بابرکت محفوظ می باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، این تغییرات برای اجرایی شدن مستلزم هیچگونه اعلام قبلی به کاربران نمی باشد. در هر صورت، صرفنظر از تاریخ دسترسی یا ثبت نام کاربر، آخرین نسخه شرایط و مقررات حاکم خواهد بود. این تغییرات، مبنای طرح هرگونه دعوی منجمله دعوی خسارت توسط کاربر علیه بابرکت نخواهد بود. شما می دانید و توافق می نمایید که شخصاً مسئول مطالعه این شرایط و مقررات و هرگونه تغییرات بعدی آن در هر زمان می باشید. در صورتی که در حال حاضر و یا بعداً مخالفتی با هر یک از این شرایط و مقررات، دستورالعمل ها یا هرگونه تغییر محتوای شرایط و مقررات دارید یا در صورتی که به هر نحو از وبسایت راضی نیستید، باید فوراً نسبت به قطع دسترسی یا استفاده از وبسایت، خدمات و محتوای آن که در این شرایط و مقررات تعریف شده است اقدام نمایید. 
ج) عملکرد، تحلیل آماری و حفاظت از داده ها
شما می دانید و موافقت می نمایید که محتوا (در این شرایط و مقررات یعنی: هرگونه متن، طراحی، ترکیب، ترسیم، تصویر، اطلاعات، تبلیغات، لوگو و هرگونه موارد تصویری یا متنی دیگری است که بر روی وبسایت به نمایش گذارده می شود) و اطلاعاتی که بر روی وب سایت بابرکت ارائه نموده اید یا در اینترنت در اختیار عموم قرار دارد، ممکن است به منظور پردازش اینترنتی درخواست ها، بر روی سرورهای کشور دیگری نگه داشته و ذخیره شود. چنانچه محتوا و اطلاعات را ارائه نمایید و ما آنها را بر روی سامانه آنلاین خود به نحوی که توسط شما ارائه شده است، قرار ندهیم، شما حق تصحیح فوری آن بر اساس این شرایط و مقررات را خواهید داشت. اگر محتوا و اطلاعات بر روی وبسایت منتشر گردیده باشد، درخواست شما برای هرگونه تغییر، باید به بابرکت اطلاع داده شود تا توسط بابرکت پردازش و اعمال گردد. شما به ما اجازه می دهید که اطلاعاتی را که به ما ارائه نموده اید و یا در اینترنت در اختیار عموم قرار داده اید را برای انتشار بر روی سامانه آنلاین خود، تحلیل آماری نماییم. بابرکت متعهد به رعایت مقررات حمایت از داده ها می باشد و اینکه اطلاعات ارائه شده را فقط در حدی که قانون حکم در هر کشور مربوطه اجازه داده، استفاده نماید. لازم است قید نماییم که بابرکت هیچ تأثیری بر روی نحوه استفاده سایر کاربران از محتوایی که شما ارائه نموده اید را ندارد. 
د) خدمات ما

 بررسی و ممیزی1:.

(الف) شرح بررسی و ممیزی: بابرکت با استفاده از برخی اطلاعات (منجمله، اطلاعات کلی در خصوص سابقه معاملات) اقدام به بررسی و ممیزی کاربران می نماید. اما این بررسی و ممیزی باید به عنوان منبع تکمیلی اطلاعاتی محسوب شود نه منبع اصلی تصمیم گیری و [لذا] باید در تکمیل سایر اطلاعاتی که باید در ارتباط با کاربر مربوطه توسط شما کسب گردد مورد استفاده واقع شود.

(ب) بابرکت هیچ مسئولیتی را برای ممیزی نمی پذیرد و بدینوسیله اعلام می نماید و هشدار می دهد که ممکن است خطراتی در انجام معامله با شرکتها، واحدهای تجاری یا اشخاصی که با عنوانهای نادرست فعالیت می کنند وجود داشته باشد. خدمت ممیزی بابرکت در زمان ثبت نام کاربران به عنوان عضو تأیید شده وبسایت، تکنیک های متعددی برای بررسی اطلاعات اعضای تأیید شده (به نحو تعریف شده در وبسایت) را بکار می برد. گرچه به دلیل دشواری ممیزی از طریق اینترنت، بابرکت نمی تواند هویت مورد نظر هر کاربر (بدون محدودیت شامل اعضای ویژه)، مقاصد و محصولات آنها را تأیید و ممیزی نماید. ما اکیداً پیشنهاد می نماییم که شما برای ارزیابی هر شرکت، واحد تجاری یا شخصی که از طریق وبسایت با آن معامله می نمایید، از سایر طرق و قضاوت منطقی نیز استفاده نمایید.

2. خدمات زودپرداخت / خدمات حساب امانی (پرداخت امن):

(الف) شرح زودپرداخت: خدمت زودپرداخت، یک خدمت مدیریت معاملات از طریق اینترنت می باشد که توسط بابرکت انجام می گردد و هدف آن تسهیل انجام معامله بر اساس این شرایط و مقررات می باشد.

(ب) محدودیتهای زودپرداخت: خدمت زودپرداخت تنها برای کالاهای مجاز و کاربران ثبت شده قابل استفاده می باشد. به منظور ثبت در بابرکت شما باید فرم مربوطه را تکمیل و کلیه اطلاعات مورد نیاز وبسایت را ارائه و فرآیند مقرر توسط بابرکت را انجام دهید.

(ج) ممنوعیت های زودپرداخت: کابران نباید از زودپرداخت یا هرگونه خدمات دیگر بابرکت برای معاملات ممنوعه یا هر امری که دربردارنده محصولات ممنوعه یا برای مقاصد غیرقانونی می باشد استفاده نمایند. بابرکت به صلاحدید خود می تواند هر معامله ای که به نظر بابرکت غیرمجاز یا با شخصی غیر شما منعقد شده و ناقض قانون و ضوابط و مقررات باشد انجام ندهد. همچنین اگر بابرکت بطور منطقی بر این باور باشد که آن معامله را اجراء ننماید، می تواند از انجام آن خودداری کند. کاربران موافقت می نمایند که در خصوص خسارات ناشی از استفاده از خدمات بابرکت برخلاف مقررات این شرایط و مقررات، از ورود خسارت به بابرکت جلوگیری و یا خسارات وارده به آن را جبران نمایند.

(د) به کاربران توصیه می شود که به دقت، سیاست مرجوع نمودن کالا در این شرایط و مقررات را مطالعه نمایند. بابرکت تحت هیچ شرایطی برای نگهداری مبالغ امانی تحت این شرایط و مقررات مسئول نخواهد بود. کاربران تحت هیچ شرایطی برای مبالغ امانی نزد بابرکت مستحق دریافت بهره، سود، کارمزد، خسارت و غیره نمی باشند.

(و) چنانچه خریدار، بابرکت را از عدم وصول یا رد محصول در خلال مهلت وارسی مطلع نسازد، خریدار بدینوسیله بطور برگشت ناپذیر و بدون قید و شرط به بابرکت این اختیار را می دهد تا مبالغ امانی (پس از کسر کارمزد بابرکت و کسورات قانونی) را برای فروشنده واریز نماید. در مواردی که کالا توسط خریدار رد می شود، خریدار باید رویه ها و دستورالعمل های مندرج در وبسایت (سیاست مرجوع نمودن) را رعایت نماید.

(ز) لغو زودپرداخت: در صورتی که معامله ای به هر دلیلی انجام نشود، از جمله لغو توسط بابرکت به هر دلیلی، بابرکت طرفین آن معامله را از طریق پست الکترونیک به نشانی الکترونیکی آنها که به بابرکت داده است مطلع می نماید. در صورتی که هر یک از طرفین معامله با شرایط آن به نحو مندرج در جزئیات معامله از طریق زدن دکمه «موافقم» که در وبسایت مقرر گردیده است، بابرکت به صلاحدید خود می تواند آن معامله را لغو نماید.

(ح) کارمزد زودپرداخت: مگر اینکه به نحو دیگری توسط هر یک از طرفین معامله توافق شده باشد، خریدار توافق می نماید که کارمزد خدمات را پرداخت نماید. این کارمزد شامل 4% مبلغ کل معامله عندالزوم بعلاوه سایر کارمزدها، بدون محدودیت شامل کارمزدهای خدمات اشخاص ثالث (مانند حمل و نقل، ارزیابی، بازرسی و غیره). کارمزد پس از پرداخت، تحت هیچ شرایطی قابل مرجوع نخواهد بود. کارمزد بابرکت ممکن است به صلاحدید مطلق بابرکت در هر زمان تغییر نماید. بابرکت برای پرداخت وجه فروش، استفاده، مالکیت شخصی، هرگونه مالیات یا عوارض دولتی بر روی کالاهایی که از طریق وبسایت یا خدمات آن مورد خرید و فروش واقع می شوند یا به هر نحو دیگری از معامله ناشی می شود هیچ مسئولیتی ندارد.

(ط) عدم قابلیت انتقال سرویس زودپرداخت: شما نمی توانید هیچ یک از خدمات بابرکت یا حقوق و تکالیف خود در برابر بابرکت و یا هیچ یک از دستورات بابرکت را به هر شخص یا شرکت دیگر منتقل نمایید. ثبت کاربری، عضویت و حق استفاده شما از هر یک از خدمات نباید بدون رضایت قبلی و کتبی بابرکت به شخص یا شرکت دیگری فروخته، واگذار یا منتقل شود، در غیراینصورت این واگذاری یا انتقال از درجه اعتبار ساقط و هیچ اثری در برابر بابرکت نخواهد داشت. بابرکت می تواند صرفاً با اعلام قبلی به شما، این شرایط و مقررات و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به هر شخص دیگری واگذار یا منتقل نماید.

3. رتبه بندی کاربران:

(الف) بابرکت کاربران خود را تشویق می نماید که شرکتها، واحدهای تجاری که از طریق سامانه / وبسایت بابرکت با آنها معامله می نمایند را بر اساس معیارها و موارد مشخص شده توسط بابرکت (که ممکن است در هر زمان به تشخیص بابرکت تغییر یابند)، رتبه بندی نمایند. رتبه بندی باید بر اساس پاسخ های واقعی (مثبت یا منفی) که کاربران به هنگام انجام معامله با طرفین مختلف دریافت می دارند باشد. خریداران، فروشندگان را در خصوص کیفیت محصول، سرعت پاسخگوئی و امثالهم رتبه بندی می نمایند. در مقابل، فروشندگان، خریداران را بر اساس راحتی انجام معامله، پرداخت به موقع و غیره رتبه بندی می نمایند.

(ب) کاربران نباید از سیستم رتبه بندی سوء استفاده نمایند. سوء استفاده از سیستم رتبه بندی شامل استفاده از شناسه کاربر یا کاربران دیگر یا داشتن شناسه فرعی برای بالا بردن رتبه خود یا پائین بردن رتبه کاربر یا عضو دیگر، یا استفاده از زبان تهدید آمیز، سوء استفاده، توهین آمیز قومیتی، تبعیض آمیز و بی حرمتی یا هر رفتار دیگری می شود که منطقاً خارج از رتبه بندی محسوب می گردد. در صورتی که زبان کاربر به هر نحوی توهین آمیز باشد، کاربری که به او توهین شده می تواند بدون دخالت و مسئولیت بابرکت ، علیه کاربر توهین کننده که بر اساس قوانین حاکم مسئول خواهد بود، اقدام حقوقی نماید.

(ج) کاربران توافق می نمایند که بابرکت مسئولیتی در قبال رتبه بندی ها یا انتشار آن نخواهد داشت. علاوه بر آن، بابرکت نمی تواند مجبور به تغییر آن رتبه بندی ها گردد.

(د) بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که به تشخیص خود و بدون اخطار قبلی و یا با بررسی رتبه بندی به تشخیص خود اقدام به حذف آن رتبه بندی نماید. سیستم رتبه بندی آزادی گفتار در سامانه بابرکت را ارتقاء می دهد و بابرکت کاربران خود را تشویق به رتبه بندی کاربران دیگر تنها بر اساس تجارب معاملاتی خود می نماید. بابرکت تنها در موارد استثنایی به صلاحدید خود می تواند اقدام به حذف نظرات نماید بدون اینکه مسئولیتی از این بابت متوجه بابرکت باشد.
4. ارتباط و تماس:

(الف) بابرکت برای کاربران خود این فرصت را فراهم می آورد که محصولات خود را بر روی وبسایت قرار داده و به طرف های معامله خود دسترسی داشته باشند. این امر برای تسهیل نمایش محصولات شما و ارتباط مستقیم با سایر کاربران است. استفاده از این خدمت باید با رعایت شرایط عضویت و مقررات حاضر باشد. بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که به صلاحدید خود شرایط و مقررات را در هر زمان که لازم بداند تغییر دهد.

(ب) درج محصولات و جزئیات تماس به زبان های مختلف (انگلیسی و فارسی) امکانپذیر می باشد. اما بابرکت هیچ مسئولیتی در رابطه با ترجمه نمی پذیرد و کاربران مسئول صحت ترجمه می باشند.

(ج) شما بدینوسیله دارای این وظیفه می باشید که محصولاتی را که بر اساس این شرایط و مقررات ممنوع یا غیرمناسب می باشند یا به هر نحو حقوق اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات حاکم را نقض می نماید را در وبسایت درج نکنید.

(د) شما بدینوسیله مکلف به استفاده از جزئیات تماس سایر کاربران فقط برای اهداف تجاری، شروع معامله، انجام استعلام و پیگیری‌های بعدی هستید. بابرکت مسئولیتی برای انجام تماس فراتر از آنچه در بسته عضویت آمده است ندارد. علاوه بر آن، بابرکت مسئولیتی برای صحت اطلاعات تماس کاربران یا پاسخگوئی آنها ندارد. اما بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت آگاه شدن از جزئیات صحیح، نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام نماید.

(هـ) بابرکت مسئولیتی در برابر رفتار ناشایست و سوءاستفاده کاربران در خصوص این خدمت ندارد. شما بدینوسیله تعهد می نمایید که بابرکت را از هر دعوی در خصوص این خدمت یا هرگونه استفاده ناشایست و سوءاستفاده کاربران منجمله خود شما مصون بدارید.

5. درخواست قیمت:

(الف) بر اساس این خدمت و شرایط بسته عضویت، بابرکت بستری را برای فروشنده و خریدار فراهم می آورد که در آن اقدام به استعلام قیمت و ارائه قیمت محصول خاص نمایند.

(ب) بابرکت تحت هیچ شرایطی پاسخ فروشنده برای ارائه قیمت و یا تعداد استعلام قیمت از ناحیه خریدار را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.

(ج) بابرکت تحت هیچ شرایطی اعتبار خریدار درخواست کننده قیمت و یا فروشنده ارائه کننده قیمت و مقاصد آنها را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.

6. پشتیبانی:

(الف) بر اساس این خدمت، بابرکت اقدام به ارائه خدمات پیگیری و پشتیبانی تلفنی به کاربران واجد شرایط (حسب مورد دارای عضویت رایگان یا ویژه) می نماید. شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که پیگیری های بابرکت منوط به همکاری و ارائه اطلاعات لازم توسط کاربر مربوطه می باشد. بنابراین بابرکت هیچ نتیجه خاصی را از پیگیری ها تضمین نمی نماید و نباید در این خصوص مسئولیتی برای آن متصور گردد.

(ب) زمانی که پیگیری ها توسط تیم بابرکت می تواند (اما نه لزوماً) خارج از ساعات اداری باشد، پشتیبانی تلفنی طی ساعات کاری انجام می پذیرد. ساعات کاری به وقت تهران، از 8 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در روزهای پنجشنبه است. این پشتیبانی تلفنی محدود به آموزش نحوه استفاده از سامانه بابرکت و امکانات و قابلیتهای آن برای حصول اطمینان از استفاده بهینه کاربران از آن دارد.

(ج) پیگیری ها و پشتیبانی تلفنی به زبان های فارسی و انگلیسی می باشد. سایر زبانها نیز ممکن است به صلاحدید بابرکت فراهم گردد.

7. فضای وب:

(الف) بابرکت بر اساس این مقررات یا سایر مقررات مندرج در وبسایت، برای کاربران ویژه ثبت شده خود اقدام به ارائه فضای مجانی وبسایت می نماید. بر اساس این خدمات، موارد ذیل برای کاربران واجد شرایط (یعنی کاربران ثبت شده) فراهم خواهد آمد:
ظرفیت ذخیره سازی مشخص؛ نام دامنه فرعی بابرکت؛ و نمونه قالب های وبسایت به زبان فارسی و یا انگلیسی.
(ب) کاربران واجد شرایط تنها می توانند از قالبهای ارائه شده توسط بابرکت استفاده نمایند و هیچ کد منبعی (سورس کد) در اختیار آنها قرار نمی گیرد و حق تغییر آن کدها و ساختار آن را ندارند.

(ج) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که نام دامنه فرعی، ظرفیت [ذخیره سازی] و قالبهای وبسایت تحت مالکیت انحصاری بابرکت بوده و شما فقط مجاز به استفاده از آنها بر اساس مجوز و رضایت مستمر بابرکت و همچنین این شرایط و مقررات و سایر الزامات مندرج در وبسایت هستید.

(د) شما بدینوسیله تعهد می نمایید که استفاده شما از نام دامنه فرعی بابرکت و فضای وب و ارسال هرگونه محتوا بر روی آنها ناقض قوانین و مقررات حاکم بر شما و بابرکت نخواهد بود.

(هـ) بابرکت بطور مستمر هرگونه محتوا که توسط کاربران بر روی فضای وب ارسال شده است را نظارت و رصد می نماید. در صورت هرگونه نقض مقررات به شرح فوق، بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که شما را از تغییراتی که لازم است در اسرع وقت صورت پذیرد مطلع نماید و یا رأساً و به صلاحدید خود بدون نیاز به اخذ رضایت قبلی کاربر، نسبت به حذف یا تغییر محتوای نقض کننده مقررات اقدام نماید. شما بدینوسیله موافقت و رضایت خود را در خصوص اقدامات بابرکت در این خصوص اعلام می نمایید.

(و) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که شما شخصاً مسئول انطباق محتوا یا قوانین حاکم و صحت آن محتوا و گمراهانه و فریبنده نبودن آن می باشید.

(ز) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که نظارت و رصد نمودن بابرکت، تحت هیچ شرایط و صورتی هیچ مسئولیتی برای بابرکت ناشی از محتوای کاربران ایجاد نمی کند. شما موافقت می نمایید که مانع از ورود خسارت در این خصوص به بابرکت شده یا خسارات وارده را جبران می نمائید.

(ح) بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه فضای وب که کاربر آن الزامات و اقتضائات تحت این شرایط و مقررات را رعایت نکند یا به هر دلیل دیگری که بابرکت صلاح بداند منجمله درخواست یا دستور مراجع قانونی و غیره، را تعلیق، خاتمه و لغو نماید.

(ط) بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که رأساً و به صلاحدید خود حسب مورد ظرفیت ذخیره سازی، قالبها و شرایط استفاده کاربر از فضای وب را در هر زمان تغییر دهد.

(هـ) عضویت و پرداخت ها

1. دو نوع عضویت تحت عناوین عضویت رایگان و عضویت ویژه در سایت بابرکت موجود می باشد. خدمات قابل ارائه به این عضویت‌ها متفاوت هستند و عضویت ویژه دارای خدمات بیشتری به شرح مندرج در وبسایت است. شما می توانید خدمات موجود را در سامانه بررسی نمایید.

2. بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان بر اساس نیاز بازار، درخواست کاربران و غیره و یا به صلاحدید خود، خدمات موجود برای عضویت ها را تغییر، اصلاح، جایگزین، تکمیل یا حذف و غیره نماید.

3. کلیه اعضاء باید این شرایط و مقررات، سیاستها یا دستورات بابرکت را که در هر زمان ممکن است از بابرکت دریافت شود را رعایت کنند.

4. در صورتی که به صلاحدید بابرکت، کاربری این مقررات یا سیاستها و دستورات بابرکت را نقض نماید یا به ضرر سایر کاربران، فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که به موجب قوانین و مقررات ایران ممنوع است یا ناقض سایر قوانین حاکم که می تواند موجب تضعیف وجهه، عملیات و اعتبار بابرکت شود، بابرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که عضویت و یا تمدید عضویت هر کاربر را تعلیق، لغو یا خاتمه دهد و یا از ثبت و تمدید آن خودداری نماید.

5. در صورت تعلیق، لغو، خاتمه، عدم تمدید و غیره بابرکت حسب مورد و به صلاحدید خود خدمات خود را به کاربر مربوطه معلق، لغو، متوقف یا خاتمه خواهد داد.

6. بابرکت تحت هیچ شرایطی در قبال موارد فوق مسئولیتی نداشته و کلیه کاربران بدینوسیله بابرکت را از هرگونه مسئولیت محتمل بری می دارند و باید مانع از مسئولیت بابرکت در این خصوص شده و خسارات وارده به آن در این خصوص را جبران نمایند.

و) معاملات تجاری و بازرگانی کاربران

1. بابرکت یک بستر تجاری بین شرکت ها (B2B) فراهم می آورد که اجازه تبادل اطلاعات مهم تجاری بین عرضه کننده محصول و خریدار (یعنی فروشنده و خریدار) را می دهد. بابرکت همچنین بستر معاملات آنلاین برای اعضای خود به منظور قرار دادن، قبول، انجام، مدیریت و اجرای سفارش ها برای تأمین محصولات و ارائه خدمات از طریق وبسایت بر اساس این شرایط و مقررات و سایر دستورات و رهنمودهای بابرکت فراهم می آورد. بر همین اساس، بابرکت تنها به عنوان یک کانال منفعل و سامانه تبادل محتوای کاربران می باشد که موجب معاملات تجاری و بازرگانی بیشتر بین کاربران مربوطه می شود اما در یک معامله مشخص، نماینده هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمی باشد. بابرکت تحت هیچ شرایطی در هیچ معامله تجاری یا بازرگانی بین کاربران دخیل نمی باشد و هیچ نظارت و کنترل و تأییدی بر روی آن معاملات ندارد و به هر نحو و تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در این خصوص ندارد منجمله چنانچه محصولات موجود نیستند یا به موقع تحویل داده نشده اند یا دارای کیفیت یا کمیت مندرج در قرارداد نیستند، ناقص، معیوب، خطرناک، تقلبی یا قانونی و غیره نیستند.

2. کاربران تأیید می نمایند که عهده دار کلیه خطرات انجام هرگونه خرید و فروش در رابطه با استفاده از وبسایت یا خدمات آن می باشند و خطرات هرگونه مسئولیت یا خسارت از هر نوع مربوط به کالاها و خدمات موضوع معاملات وبسایت را می پذیرند. این خطرات بدون محدودیت شامل موارد زیر می شود:
تدلیس کالاها و خدمات کاربران، چهارچوب های کلاهبرداری، عدم کیفیت، عدم تطابق با ویژگی ها و مشخصات، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر در تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه قیمت، نقض تضامین، نقض قرارداد و حوادث حمل و نقل و غیره. این خطرات شامل خطراتی هم می شوند که ممکن است تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاها و خدمات کاربران که بر روی وبسایت عرضه یا به نمایش گذاشته شده است ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و این خطر که کاربر ممکن است متقبل هزینه های دفاع و سایر هزینه ها در رابطه با ادعای اشخاص ثالث در خصوص حقوق آنها، یا در رابطه با دعاوی توسط هر شخص که مستحق دفاع و یا جبران خسارت در رابطه با ادعای حقوق، مطالبات و دعاوی دادخواهان حقوق اشخاص ثالث. این خطرات همچنین شامل خطراتی هم می شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و سایریان ادعا نمایند که از کالایی که توسط کاربر وبسایت به موجب قرارداد خرید و فروش حاصل شده است متحمل زیان بدنی یا خسارت شود و یا دعوی حقوقی ناشی از استقاده آن اقامه شود. هر کاربر موافقت می نماید که بابرکت مسئولیتی در قبال هیچ خسارت، دعوی، هزینه ها، ضرر و زیان، ناراحتی، اخلال در کسب و کار یا مخارج از هر نوع که ممکن است در نتیجه یا در رابطه با خطر مذکور حاصل شود ندارد. 
3.به منظور بررسی کالاها و حصول اطمینان از تطابق آنها با سفارشات، بابرکت قویاً توصیه می نماید که در هر معامله از خدمات شرکتهای بازرسی تجاری استفاده نمایید. بابرکت همچنین پیشنهاد می نماید که به منظور جلوگیری از دعاوی پیچیده بین فروشنده و خریدار، هردو از یک شرکت بازرسی واحد استفاده نمایند. برای راحتی شما، بابرکت لیست برخی شرکتهای بازرسی را در وبسایت آورده است. شما می توانید از میان لیست موجود اقدام به انتخاب شرکت بازرسی کنید و یا شرکت بازرسی دیگری انتخاب نمایید. بابرکت تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی در رابطه با انتخاب شرکت بازرسی و ارتباط یا دعاوی شما با آن ندارد. مضافاً، در هر صورت، بابرکت در اموری که در حیطه کاری این شرکتهای بازرسی قرار می گیرد یا عدم استفاده از خدمات آنها توسط کاربران هیچ مسئولیتی متقبل نخواهد شد.

4.هرکدام از خطرات معاملاتی مذکور از هر نوع در رابطه با واردات، صادرات، خرید یا فروش کالاهای عرضه شده از طریق وبسایت باید تماماً توسط کاربر متقبل گردد. کاربر شخصاً مسئول تمام شرایط و مقررات مربوط به معاملات تجاری و بازرگانی که در راستای استفاده کاربر از وبسایت منعقد شده است و بدون محدودیت شامل، هر گونه شرایط و مقررات مربوط به تحویل، حمل و نقل، ارسال، انبار نمودن، قیمت، کارمزدها، مالیات ها و پرداخت، کیفیت، مرجوع نمودن، تضمینات و بیمه، مالکیت کالاها، مجوزها می شود.

5.در صورتی که کاربر با طرف معامله اختلافی داشته باشد، کاربران طرف اختلاف بدینوسیله بابرکت را از هرگونه دعوی، مطالبات، اقدام حقوقی، دادرسی، هزینه ها، مخارج و خسارات (بدون محدودیت هرگونه خسارات واقعی، ویژه، تصادفی یا تبعی و عدم النفع و از دست رفتن سود و تجارت محتمل) ناشی از یا در ارتباط با معامله مربوطه مبری داشته و خسارات وارده را جبران می نماید.
6. نحوه برگشت از فروش کالاهای فروشندگان طبق رویه سامانه بابرکت است، با این تفاوت که فروشنده مسئولیت هرگونه عدم مطابقت را به عهده می گیرد.
ز) تکالیف و مسئولیتهای کاربران

1.کاربران بدینوسیله قبول می نمایند که هرگونه استفاده از وب سایت یا خدمات آن با قوانین و مقررات حاکم آنها کاملا منطبق است. اگر ادامه استفاده از وب سایت منجر به نقض قوانین مذکور شود کاربران باید استفاده از وب سایت را متوقف کنند و اگر نقض قوانینی شده است آن را برطرف سازند.

2.کاربران تایید می‌کنند بر روی اطلاعاتی که جهت انتقال و انتشار به ما ارائه میدهند دارای هرگونه مالکیت، اجازه، مجوز قانونی و حق میباشند و خودشان بر قانون حفظ حریم خصوصی خود نظارت میکنند. بابرکت در قبال اطلاعاتی که کاربران شخصا مکلف بر حفظ محرمانگی بوده اما بدون توجه به شرایط محرمانگی توسط خود کاربران به ما ارائه میشود، هیچگونه مسئولیتی ندارد. کاربران موافقت و تایید می‌کنند که با ارائه هر اطلاعات و محتوایی به بابرکت اجازه استفاده، باز نشر، انتشار ،آماده سازی نمایش و اجرا را به صورت برگشت ناپذیر، غیر قابل رجوع، همیشگی، غیر انحصاری، بدون حق امتیاز، با حق دادن مجوز فرعی و قابل انتقال آن محتوا را در ارتباط با خدمات و تجارت بابرکت میدهند. بابرکت به منظور میزبانی و نمایش اطلاعات و محتواهایی که به او داده اند به اختیارات مذکور احتیاج دارد.

3.کاربران بر محتوا، صحت، به موقع بودن، طرح و کامل بودن اطلاعاتی که فراهم میکنند مسئول هستند. کاربران صراحتا اعلام کردند که این اطلاعات مطابق با قوانین و مقررات کاربردی-اجرایی است ،بدین لحاظ بابرکت از هر گونه ادعایی از طرف کاربران مبری است و در غیر اینصورت بابرکت از هرگونه مجازات یا ادعای که علیه اش به خاطر نقض تعهدات کاربران متحمل میشود مصون میباشد.

4.کاربران ما را از هرگونه نقض و تخلف مشهود از تعهدات یا خطر قریب الوقوع یا شواهد سوء استفاده توسط شخص ثالث بدون تاخیر مطلع می‌سازند و کاربران ظرف مهلت معقولی کلیه اقدامات لازم برای تشخیص، تعیین محل و مستندسازی این تخلفات را بعمل خواهند رسانید. بابرکت مسئول اشکالات ناشی از اطلاع رسانی دیرهنگام نمی باشد.

© تمام حقوق برای سامانه با برکت( فروش تولیدات خانواده ایثارگران) محفوظ است